Filtek™ Ultimate Univerzální výplňový materiál

Filtek™ Ultimate Univerzální výplňový materiál

Jednoduché a estetické řešení pro dokonale přirozený vzhled.

ceny
Potřebujete poradit?
volejte +420 778 449 588

Doporučené produkty

Single Bond Universal adhezivum

Single Bond Universal adhezivum

Jedna lahvička na všechny případy
Total- etch i Self-etch

Sof-Lex Diamantový leštící systém

Sof-Lex Diamantový leštící systém

Poznejte kouzlo diamantu

Sof-Lex™ Dokončovací a lešticí disky

Sof-Lex™ Dokončovací a lešticí disky

Zvyšte tempo bez poškození skvělých výsledků

Dentální nanokompozit

Zvětšit Filtek™ Ultimate

Naleštění, které je vidět

Špičkový univerzální nanokompozit. Výborné estetické vlastnosti pro výplně ve frontálním úseku a pevnost potrebná pro postranní úsek

 • Snadno se používá
 • Přirozený vzhled
 • Jedinečná technologie nanočástic

„Univerzální nanokompozit Filtek™ Ultimate, to je materiál s jedinečnou fluorescencí a schopností napodobit přírodu lépe než kterýkoliv jiný kompozit“

Dr. Hein de Kloet, Arnhem, Nizozemí

Vlastnosti a výhody

Zvětšit More body shades

Označení opacit Dentin, Body, Sklovina a Translucentní odkazuje na rozdíly v opacitách

Co pacient, to jiný odstín ... a právě jste našli snadný způsob, jak takového odstínu dosáhnout.

Snadno se používá

 • Mimořádně pohodlná manipulace
 • Větší výběr Body odstínů
 • Rozšíření o speciální odstíny pro oblast krčků A6B, B5B
 • Lepší barevné odlišení tub dle opacity
 • Snadno čitelné štítky

Přirozený vzhled

 • Vynikající naleštění
 • Širší spektrum odstínů a opacit
 • Vylepšená fluorescence

Jedinečná technologie nanocástic

 • Ještě lepší stálost naleštění než u mikrofilních materiálů
 • Odolnost proti abrazi lepší než u předních konkurenčních materiálů
 • Vysoká pevnost pro použití v předním i postranním úseku
 • Výborná zpracovatelnost – nelepí se

Indikace

 • Přímé výplně ve frontálním a postranním úseku (I., II., III., IV. a V. třídy)
 • Minimálně invazivní stomatologie (MID)
 • Sendvičová technika se skloionomerním pryskyřičným materiálem
 • Dostavba hrbolků
 • Dostavba pilířů
 • Dlahování
 • Nepřímé výplně ve frontálním a posteriorním úseku včetně inlayí, onlayí a fazet.

Technické informace

Roku 2002 společnost 3M ESPE poprvé představila jedinečnou nanotechnologii, díky níž vám kompozitní materiály Filtek™ Ultimate a Filtek™ Ultimate Flowable nabízejí své unikátní vlastnosti.

Zvětšit Technologie plniva

Technologie plniva

Zvětšit Retence naleštění

Retence naleštění

Chemicky vázané nanočástice jsou důvodem, proč si výplňový nanokompozit Filtek™ Ultimate zachovává dokonalé naleštění.

Bylo dokázáno, že výplňový nanokompozit Filtek™ Ultimate zachovává naleštění lépe než jiné kompozity, včetně mikrofilních, a to díky patentovanému výrobnímu postupu.

Během výrobního procesu se vytváří shluky nano částic, které se opotřebovávají v podobné míře jako okolní pryskyřičná matrice. Díky tomu je povrch výplně hladší a naleštění vydrží roky.

Díky naší nanotechnologii je odolnost proti otěru kompozitu a skloviny na téměř stejné úrovni.

Pětiletá klinická studie* zabývající se měřením otěru okluzních ploch prokázala, že výplňový kompozit Filtek™ Ultimate nevykazuje statisticky významné rozdíly v porovnání se sklovinou.

Jelikož výplňový nanokompozit Filtek™ Ultimate vychází ze stejné nanotechnologie jako jeho předchůdce Filtek™ Supreme XT a rovněž z laboratorních testů in vitro vyplývá, že je stejně odolný proti otěru, můžete jej spolehlivě použít v kterémkoliv úseku ústní dutiny.

*Zdroj: Profesor Paul Lambrechts s kolegy, Katholieke Universiteit Leuven, Belgie. Údaje v evidenci.

Adhezivní výplň vytvořená pomocí techniky vrstvení více opacit

Obr. 1

Obr. 1: Nevyhovující kompozitní a amalgámová výplň. K opravě zubu bylo zapotřebí komplexní procedury.

Obr. 2

Obr. 2: Poté, co byly vyšetřeny a odstraněny kazy, bylo zajištěno suché pracovní pole umístěním kofferdamu.

Obr. 3

Obr. 3: Výplň zubu 47 byla provedena technikou vrstvení více opacit. Bazální oblast byla tvarována nanesením vrstvy univerzálního výplňového kompozitu Filtek™ Ultimate v odstínu A3B a 20 vteřin vytvrzena světlem. Do aproximální meziální kavity byla umístěna límcová matrice s dřevěným klínkem.

Obr. 4

Obr. 4: V následujícím kroku byla vrstvena meziální oblast odstínem A2E a poté vytvrzena světlem.

Obr. 5

Obr. 5: Matrice byla vyjmuta a vrstven meziobukální a distolingvální hrbolek odstínem A2E, poté vše vytvrzeno světlem. V této fázi se doporučuje kopírovat přirozený tvar hrbolku.

Obr. 6

Obr. 6: Na základě již vymodelovaných hrbolků byly vrstveny meziolingvální a distobukální hrbolky. Cílem je dosáhnout anatomického tvaru dostavby.

Obr. 7

Obr. 7: Po dokončení okluzní hrany byla pomocí univerzálního výplňového kompozitu Filtek Ultimate dostavěn distální úsek odstínem A2E bez použití matrice.

Obr. 8

Obr. 8: Na závěrečné naleštění byly použity leštící disky Sof-Lex. Na dokončení okluzní hrany byl použit leštící kartáček OptiShine™ (KerrHawe)

Obr. 9 Obr. 10

Obr. 9 and 10: Hotové výplně svou strukturou výborně připomínají strukturu přirozeného zubu a vynikají bezvadným naleštěním.

Fotografie s laskavým svolením Stefan Schwöbel, Německo

Výplň na horním řezáku

Obr. 1

Obr. 1: Původní stav s prasklou korunkou a kořenem zubu 21. Odstín určený pomocí klasického barevného vzorníku VITAPAN® odpovídá odstínu A2. Vzhledem k tomu, že prasklina zasahuje do subgingivální oblasti, je třeba použít elektrochirurgický přístroj.

Obr. 2

Obr. 2: Kofferdam je zajištěn sponou. Matricový pásek je fixován k sousednímu zubu pomocí zatékavého kompozitu Filtek™ Ultimate Flowable a v ideálním případě kopíruje aproximální tvar zubu.

Obr. 3

Obr. 3: Po dostavbě aproximální a palatinální stěny zatékavým kompozitem Filtek™ Ultimate Flowable v odstínu A2 a univerzálním nanokompozitem Filtek™ Ultimate v odstínu A1E, je pomocí nanokompozitu Filtek™ Ultimate v odstínu A3.5D dostavěna krčková část zubu.

Obr. 4

Obr. 4: S ohledem na mamelomy řezáku je dentinový pilíř dokončen pomocí odstínu A3D nanokompozitu Filtek™ Ultimate. Zatékavý kompozit Filtek™ Ultimate Flowable v odstínu XW (extra bílý) je použit k simulaci bělavých opacit, které jsou součástí přirozeného zubu.

Obr. 5

Obr. 5: Při použití správné techniky vrstvení zůstane jen malý prostor, který je nutno překrýt sklovinou (nano kompozit Filtek™ Ultimate, odstín A1E).

Obr. 6

Obr. 6: Při anatomicky správné dostavbě zubu se minimalizuje konečná úprava a leštění.

Obr. 7

Obr. 7: Výplň je po odstranění kofferdamu patrná jen díky barevnému rozdílu mezi suchým zubem a výplní.

Obr. 8

Obr. 8: Tvar zubu je správně dostavěn i v palatinální oblasti.

Obr. 9

Obr. 9: Týden po ošetření není mezi výplní a již rehydratovaným zubem patrný žádný rozdíl.

Obr. 10

Obr. 10: Porovnáním obou horních řezáků je zřetelně vidět, že výplň je nerozeznatelná od přirozeného zubu.

Fotografie s laskavým svolením Gabriel Krastl, Švýcarsko

Výplň dvou horních řezáků technikou vrstvení více vrstev

Obr. 1

Obr. 1: Původní stav: Diskolorované horní řezáky. Diskolorace je jasně patrná z labiálního ...

Obr. 2

Obr. 2: ... i z palatinálního pohledu

Obr. 3

Obr. 3: Jak je vidět na rentgenovém snímku, ošetření kořenového kanálku je i po 15 letech vyhovující.

Obr. 4

Obr. 4: Před dostavbou zubů pomocí univerzálního nanokompozitu Filtek™ Ultimate je provedeno bělení zubů technikou „walking bleach“ (aplikace bělícího prostředku do dřeňové dutiny na několik dní) za použití bělícího prostředku Opalescence® Endo (Ultradent). Pro tento účel je gutaperča vytažena z kořenového kanálku, a to až 2 mm pod okraj dásně. Výsledek bělení je zřetelně vidět.

Obr. 5

Obr. 5: Poté, co jsou odstraněny původní výplně, jsou řezáky preparovány za použití kofferdamu.

Obr. 6

Obr. 6: Pohled na preparované zuby z palatinální strany

Obr. 7

Obr. 7 a 8: Nejprve je nanesen leptací gel na fosforečné bázi a až poté aplikováno adhezivum Adper™ Scotchbond™ Multi-Purpose.

Obr. 8
Obr. 9

Obr. 9: S pomocí předem připravené silikonové matrice je nanesena první vrstva univerzálního výplňového kompozitu Filtek™ Ultimate, sklovinný odstín A2E.

Obr. 10

Obr. 10: Po dostavbě aproximálních stěn pomocí kompozitu v odstínu A2E je nanesena vrstva A3B.

Obr. 11

Obr. 11: Pro další vrstvu je zvolen odstín A3D

Obr. 12

Obr. 12: Incizální hrany jsou dostavěny přidáním bílého a opalescentního odstínu.

Obr. 13

Obr. 13: Poté je nanesena vrstva univerzálního výplňového kompozitu Filtek™Ultimate v odstínu A3B

Obr. 14

Obr. 14: ... a zkontrolována síla dostavby

Obr. 15

Obr. 15: Na finální vrstvu je použit odstín A2E

Obr. 16

Obr. 16: Po naleštění gumovými kalíšky, lešticí pastou a jemnými diamantovými disky je výsledná výplň vysoce estetická.

Obr. 17

Obr. 17: Výsledek po třech měsících od ošetření je impozantní

Fotografie s laskavým svolením Antonella Leone, Itálie

Odolnost naleštění

Zvětšit Polský Uchovávání versus Microfills

Retence naleštění v porovnání s mikrofily

Zdroj: Interní data 3M ESPE

Schopnost zachovat si lesk byla zkoumána pomocí testu abraze zubním kartáčkem

Kompozitní materiály byly opracovány do čtvercového tvaru a důkladně vytvrzeny

 • Vlhký povrch byl následně leštěn brusnými a lešticími přístroji Buehler
 • Poté byly po dobu 24 hodin uchovány ve vodě o teplotě 37ºC
 • A byla změřena hodnota lesku

Vzorky byly dále vyčištěny zubní pastou a zubním kartáčkem

 • Kartáček byl umístěn na automatické hlavici
 • Měření hodnoty lesku proběhlo po 500 cyklech a poté po každých 1000 cyklech
 • Test byl ukončen po 6000 tazích zubního kartáčku

Otěr

Zvětšit

Zdroj: Interní údaje 3M ESPE.

Opotřebení otěrem bylo určeno na základě třísložkového testu otěru provedeného in vitro.

 • Na jeden kotouč je umístěn kompozit (1. složka), který je v kontaktu s druhým kotoučem, simulujícím protilehlý hrbolek (2. složka)
 • Tyto dva kotouče se otáčejí proti sobě, mezi nimi je navíc umístěn abrazivní materiál (3. složka)
 • Rozměrové změny byly v pravidelných intervalech určovány metodou profilometrie po dobu 156 000 cyklů

Jelikož se při této metodě opotřebení projevuje lineárně, jsou data zakreselena pomocí lineární regrese. Na základě toho jsou poté určeny hodnoty opotřebení otěrem. Srovnání hodnot snižuje variabilitu výsledků testů způsobenou přípravou vzorků a může předvídat větší opotřebení než to, ke kterému dochází v rámci vlastního testu.

Čím nižší hodnota opotřebení, tím větší je odolnost proti otěru. Hodnota opotřebení dentinového, sklovinného, body a translucentního odstínu univerzálního nanokompozitu Filtek™ Ultimate je srovnatelná s třísložkovým opotřebením univerzálního výplňového kompozitu Filtek™ Supreme XT. Hodnota třísložkového opotřebení je významně nižší (a tedy dokazující větší odolnost proti otěru) než mikrofilní materiály Durafill VS a Renamel Microfill.

Dále je statisticky nižší než u univerzálních výplňových materiálů CeramX Mono, Estelite Sigma Quick, EsthetX HD, Gradia Direct X, Grandio, Herculite XRV Ultra, Premise, Tetric EvoCeram, TPH3 a Venus.

Obj.číslo Název Dostupnost Běžná cena Vaše cena s DPH Množství Objednat
3920P Filtek™ Ultimate
Profesionální balení (12 tub à 4g: dentinové odstíny A2D, A3D, B3D, body odstíny A2B, A3B, A3,5B, B2B, sklovinné odstíny A1E, A2E, A3E, WE, translucentní odstín AT, 1x kolečko odstínů)
Na objednávku 16 676 Kč 15 342 Kč
3920S Filtek™ Ultimate
Zaváděcí balení pro metodu Jedné opacity (4 tuby à 4 g: body odstíny 2x A2B, 2x A3B)
Na objednávku 6 113 Kč 5 624 Kč
3920D Filtek™ Ultimate
Zavádecí balení pro metodu Dvou opacit (4 tuby à 4 g: dentinové odstíny A3D, A4D, sklovinné odstíny A2E, A3E, 1x kolečko odstínů)
Na objednávku 6 113 Kč 5 624 Kč
3920A1D Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín A1D)
Na objednávku 1 877 Kč 1 877 Kč
3920A2D Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín A2D)
Na objednávku 1 877 Kč 1 877 Kč
3920A3D Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín A3D)
Na objednávku 1 877 Kč 1 877 Kč
3920A4D Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín A4D)
Na objednávku 1 877 Kč 1 877 Kč
3920B3D Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín B3D)
Na objednávku 1 877 Kč 1 877 Kč
3920C4D Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín C4D)
Na objednávku 1 877 Kč 1 877 Kč
3920WD Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín bílý dentin)
skladem 1 877 Kč 1 877 Kč
3920A1B Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín A1B)
Na objednávku 1 877 Kč 1 877 Kč
3920A2B Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín A2B)
Na objednávku 1 877 Kč 1 877 Kč
3920A3B Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín A3B)
Na objednávku 1 877 Kč 1 877 Kč
3920A3.5B Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín A3.5B)
Na objednávku 1 877 Kč 1 877 Kč
3920A4B Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín A4B)
skladem 1 877 Kč 1 877 Kč
3920A6B Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín A6B)
Na objednávku 1 877 Kč 1 877 Kč
3920B1B Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín B1B)
skladem 1 877 Kč 1 877 Kč
3920B2B Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín B2B)
skladem 1 877 Kč 1 877 Kč
3920B3B Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín B3B)
Na objednávku 1 877 Kč 1 877 Kč
3920B5B Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín B5B)
Na objednávku 1 877 Kč 1 877 Kč
3920C1B Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín C1B)
Na objednávku 1 877 Kč 1 877 Kč
3920C2B Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín C2B)
skladem 1 877 Kč 1 877 Kč
3920C3B Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín C3B)
Na objednávku 1 877 Kč 1 877 Kč
3920D2B Filtek Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín D2B)
skladem 1 877 Kč 1 877 Kč
3920D3B Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín D3B)
Na objednávku 1 877 Kč 1 877 Kč
3920WB Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín bílý body)
skladem 1 877 Kč 1 877 Kč
3920XWB Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín extra bílý body)
skladem 1 877 Kč 1 877 Kč
3920A1E Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín A1E)
Na objednávku 1 877 Kč 1 877 Kč
3920A2E Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín A2E)
skladem 1 877 Kč 1 877 Kč
3920A3E Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín A3E)
skladem 1 877 Kč 1 877 Kč
3920B1E Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín B1E)
Na objednávku 1 877 Kč 1 877 Kč
3920B2E Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín B2E)
Na objednávku 1 877 Kč 1 877 Kč
3920D2E Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín D2E)
Na objednávku 1 877 Kč 1 877 Kč
3920WE Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín bílý enamel)
skladem 1 877 Kč 1 877 Kč
3920XWE Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín extra bílý enamel)
skladem 1 877 Kč 1 877 Kč
3920CT Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín C - Clear Translucent)
Na objednávku 1 877 Kč 1 877 Kč
3920BT Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín B - Blue Translucent)
Na objednávku 1 877 Kč 1 877 Kč
3920AT Filtek™ Ultimate
Doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín A - Amber Translucent)
Na objednávku 1 877 Kč 1 877 Kč
76818

Filtek Ultimate Deluxe Kit
Profesionální balení (12 tub à 4g Filtek Ultimate: dentinové odstíny WD, A1D, A2D, A3D,A4D, body odstíny A4B, , sklovinné odstíny  A2E, A3E, 2 tuby à 4g Filtek Ultimate Flowable: odstíny A2, A3, 1x lahvička Single Bond Universal adhezivum 5ml, 1 x Sof-Lex XT leštící disky: Hrubé, tmavě oranžové, Ø 12,7 mm, 50 ks )

Na objednávku 18 399 Kč 16 927 Kč

© D-way CZ s r.o., 2014

Design & Code by LA TAUPE, s.r.o.