RelyX™ Unicem Samoadhezivní pryskyřičný cement

RelyX™ Unicem Samoadhezivní pryskyřičný cement

Síla, na níž se můžete spolehnout

ceny
Potřebujete poradit?
volejte +420 778 449 588

Cement číslo 1

Dental Advisor - Top Innovative Product

Dental Advisor - Top Innovative Product

 • Klinicky nejvíce ověřený samoadhezivní cement na světě
 • Nejvyšší stupeň neutralizace (hodnoty pH) po 24 hodinách
 • Vynikající pevnost vazby k různým materiálům

„Cement RelyX™ Unicem je na naší klinice nejčastěji používaným cementem”

„Nové koncovky mě naprosto uchvátily“

„Během 7 let, kdy jej používám, dokázal cement RelyX™ Unicem, že opravdu stojí za to”

„Jednoduchý cement na čepy“ *

„Velmi jemný cement, který při cementování způsobuje jen velmi nízkou citlivost.“ *

*Zdroj: Časopis Dental Advisor 2010 / 2009

Vlastnosti a výhody

Zvětšit Temporary Image

Cement RelyX™ Unicem získal v odborných časopisech mnoho ocenění, včetně sedmi po sobě jdoucích ocenění pěti plusy časopisu The Dental Advisor, což je nejvyšší možné ohodnocení.

Zvětšit Temporary Image

Výsledky testů termické zátěže na samoadhezivních pryskyřičných cementech.

Zdroj: Interní data 3M ESPE

 

 • Cement RelyX™ Unicem byl roku 2002 představen jako první samoadhezivním cement na trhu. Nyní je celosvětově klinicky nejověřenějším samoadhezivním cementem s velmi nízkým rizikem pooperační citlivosti
 • Jedinečné samoadhezivní složení zaručuje vysokou pevnost vazby a zároveň eliminuje kroky jako leptání, priming a bonding
 • Cement RelyX™ Unicem vykazuje snížené riziko zbarvení, což zaručuje dlouhodobý estetický vzhled

Indikace

 • Inlaye
 • Onlaye
 • Korunky
 • Můstky
 • Endodontické čepy

Technické údaje

Zvětšit Temporary image

Cement RelyX™ Unicem v sobě kombinuje skloionomerní, adhezivní a kompozitní technologie.

Zvětšit Temporary image

Proměnlivá hodnota pH cementu RelyX™ Unicem v porovnání s konkurenčními výrobky

Cement RelyX™ Unicem v sobě kombinuje skloionomerní, adhezivní a kompozitní technologie.

 • Monomery adheziv reagují s dentinem a sklovinou na kyselé bázi
 • Ve stejnou dobu vzniká polymerizací trojrozměrná síť
 • V důsledku kyselé reakce v prvním kroku začínají molekuly vody reagovat se skloionomerním plnivem pryskyřičného cementu
 • Výsledkem jsou zásadité hydroxidové ionty, které způsobují neutralizaci, dokud není dosaženo hodnoty pH 7
 • Tato řetězová reakce změní materiálové vlastnosti z hydrofilních na hydrofobní

Výsledkem je vysoká mechanická pevnost a rozměrová stálost, které jsou charakteristické pro pryskyřičné kompozity.

Dostavba horního premoláru

Před upevněním korunky Lava™ cementem RelyX™ Unicem je vyčištěný kořenový kanálek naplněn stejným cementem pomocí aplikační koncovky RelyX™ Unicem Aplicap a připraven k umístění čepu RelyX™ Fiber Post.

Obrázek 1

Obrázek 1: Původní stav: nevyhovující provizorní skloionomerní výplň na endodonticky ošetřeném zubu 25

Obrázek 2

Obrázek 2: Vyčištěný a vypreparovaný kořenový kanálek před umístěním čepu RelyX™ Fiber Post

Obrázek 3

Obrázek 3: Nanesení samoahezivního univerzálního pryskyřičného cementu RelyX™ Unicem přímo do vyčištěného kořenového kanálku pomocí aplikační koncovky Aplicap

Obrázek 4

Obrázek 4: Vytvrzení cementu RelyX™ Unicem okolo a skrz světlo-propouštějící čep RelyX™ Fiber Post

Obrázek 5

Obrázek 5: Čep RelyX™ Fiber Post upevněný cementem RelyX Unicem

Obrázek 6

Obrázek 6: Dostavba pilíře pomocí zatékavého kompozitu Filtek™ Ultimate Flowable

Obrázek 7

Obrázek 7: Zub připravený na nasazení korunky Lava™ Zirconia

Obrázek 8

Obrázek 8: Přesný otisk vytvořený polymerovou otiskovací hmotou Impregum™ Penta™ Soft

Obrázek 9

Obrázek 9: Korunka Lava™ Zirconia na děleném modelu

Obrázek 10

Obrázek 10: Vyplnění korunky cementem RelyX™ Unicem Aplicap

Obrázek 11

Obrázek 11: Lava™ korunka finálně usazená v ústech

Dr. Gunnar Reich, Mnichov, Německo

Náhrada v předním úseku vytvořená s použitím čepů RelyX™ Fiber Post a sklokeramické korunky

Po odstranění nevyhovující provizorní výplně je kořenový kanálek vyplněn cementem RelyX™ Unicem a čepem RelyX™ Fiber Post, na nějž je poté nasazena sklokeramická korunka zhotovená technologií CAD/CAM.

Obrázek 1

Obrázek 1: Výchozí stav: Klinicky a esteticky nevyhovující výplně v horní frontální oblasti

Obrázek 2

Obrázek 2: Čištění a preparace kořenových kanálků, aby mohly být umístěny čepy RelyX™ Fiber Post

Obrázek 3

Obrázek 3: Připravené kořenové kanálky

Obrázek 4

Obrázek 4: Aplikace cementu RelyX™ Unicem přímo do vyčištěného kořenového kanálku pomocí aplikační koncovky Aplicap

Obrázek 5

Obrázek 5: Čepy RelyX™ Fiber Post přicementované RelyX™ Unicem

Obrázek 6

Obrázek 6: Dostavba pilířů pomocí zatékavého nanokompozita Filtek™ Ultimate Flowable

Obrázek 7

Obrázek 7: Finální sklokeramické korunky vyrobené CAD/CAM technologií (Paradigm™ C, 3M ESPE)

Fotografie poskytl Dr. Stergios Zafiriadis, Curych, Švýcarsko

Pevnost vazby korunek Lava™ Zirconia k lidskému dentinu

Zvětšit

Ernst C.-P., Askoy E., Stender E., Willershausen B. Johannes Gutenberg University Mainz, Německo

Zveřejněno na konferenci IADR PEF 2006, abstrakt č. 0248

Podoba a výsledky výzkumu:

Vzorky zirkonoxidu značky Lava™ (3M ESPE) byly obroušeny proudem vzduchu (100μm Al2O3). Vzorky materiálu IPS Empress® 2 (Ivoclar Vivadent) ze sklokeramiky vyztužené leucitem byly naleptány kyselinou fluorovodíkovou a silanizovány (Monobond S, Ivoclar Vivadent). Na takto upravené vzorky byly různými upevňovacími cementy připevněny vzorky kompozitů. Smyková pevnost se testovala pomocí univerzálního testovacího přístroje po 30 minutách a po 14 dnech ponoření ve vodě a následných termických cyklů (1000 x 5/55°C).

Podoba a výsledky výzkumu:

Na vytržených lidských zubech byly standardním způsobem při simulaci klinických podmínek provedeny preparace na korunky. Pryskyřičné cementy a adhezivní systémy byly použity podle návodu na použití doporučeného výrobcem. U duálně tuhnoucích systémů se prováděla pouze varianta s chemickým tuhnutím. Vnitřní povrchy korunek byly opískovány (Rocatec™ Pre, 3M ESPE). Po termických cyklech (5000 x 5/55°C) byla u 50 % korunek určena pevnost pomocí univerzálního testovacího přístroje. Zbytek vzorků byl testován po 1 roce ponoření ve vodě. U každého zubu byl individuálně určen retenční povrch a byla vypočítána retenční síla.

Závěry:

V této klinicky relevantní formě výzkumu bylo dokázáno, že korunky Lava upevněné cementem RelyX Unicem měly nejvyšší průměrnou hodnotu retenční síly na začátku i po 1 roce výzkumu. (Předběžné ošetření materiálem Rocatec™ není nutné pro zlepšení retenční síly cementu RelyX™ Unicem).

Pětileté klinické výsledky samoadhezivního pryskyřičného cementu RelyX™ Unicem

Zvětšit Rozdělení výplní

Rozdělení výplní

Vydáno v časopise THE DENTAL ADVISOR, č. 6, květen 2008

Cíl studie:

Hodnotitelé časopisu THE DENTAL ADVISOR použili cement RelyX™ Unicem na upevnění celokeramických a metalokeramických náhrad (korunky, můstky, inlaye, onlaye a čepy). Mezi hodnocené vlastnosti cementu RelyX™ Unicem patřily pooperační citlivost, tvorba mikrospár a porušení vazby.

Výsledky:

V průběhu pěti let bylo možné zkontrolovat 1 800 náhrad, z nichž 380 bylo nasazeno před pěti a více lety. Pooperační citlivost zaznamenalo jen velmi málo pacientů (1.8 % příležitostné citlivosti na teplotu). Mikrospára byla srovnatelná s bondovacími systémy 5. a 6. generace a s příslušnými pryskyřičnými cementy.

Porušení vazby u náhrad upevněných cementem RelyX™ Unicem bylo nižší než 0.8%. Celkově získal cement RelyX™ Unicem klinické hodnocení 99 %, a tak mu časopis THE DENTAL ADVISOR uděluje své nejvyšší hodnocení, 5 plusů, již pátý rok po sobě.

Sklokeramické inlaye a onlaye po 4 letech testování in vivo

Zvětšit Klinické výsledky po 4 letech

Klinické výsledky po 4 letech

Autoři: S. Geraldeli1, C. Stanford1, D. Dawson1, J. S. Wefel1, S. Timmons2, D. S. Cobb1, M. Hernandez1, S. Guzman-Armstrong1, T. Flynn1, C. M. Asmussen1, S. Hansen1 and D. Stark1, 1University of Iowa, Iowa City, Iowa, 2University of Iowa, Coralville, Iowa, IADR 2009 Miami, #1639

Cíl studie:

V této klinické studii bylo upevněno 95 celokeramických náhrad I. a II. třídy (Authentic®, Microstar, Atlanta, USA) cementem RelyX™ Unicem a leptacím systémem „total-etch” (Syntac®, Variolink® II, Ivoclar Vivadent). Náhrady byly zkontrolovány na začátku studie a poté během každoročních kontrol na pooperační citlivost podle kritérií Veřejné zdravotnické služby Spojených států (USPHS).

Výsledky:

Při průběžné kontrole po 4 letech vykazoval cement RelyX™ Unicem stejné výsledky jako Variolink II, u kterého bylo provedeno navíc leptání a bonding.

Obj.číslo Název Dostupnost Běžná cena Vaše cena s DPH Množství Objednat
56828 RelyX™ Unicem Aplicap samoadhezivní univerzální pryskyřičný cement
Zkušební balení (20 kapslí, odstíny: 10x A2 univerzální, 6x A2 translucentní, 4x A3 opákní)
Na objednávku 4 161 Kč 3 745 Kč
56814 RelyX™ Unicem Aplicap
Zaváděcí balení (50 kapslí, odstíny: 24x A2 univerzální, 16x A2 translucentní, 10x A3 opákní; aktivační kleště Aplicap, aplikační kleště Aplicap, 10x aplikační koncovka)
Na objednávku 10 626 Kč 9 563 Kč
56815 RelyX™ Unicem Aplicap
Doplňkové balení sortiment (50 kapslí, odstíny: 24x A2 univerzální, 16x A2 translucentní, 10x A3 opákní, 10x aplikační koncovka)
Na objednávku 9 666 Kč 8 699 Kč
56816 RelyX™ Unicem Aplicap
Doplňkové balení (50 kapslí, odstín translucentní, 10x aplikační koncovka)
Na objednávku 9 666 Kč 8 699 Kč
56817 RelyX™ Unicem Aplicap
Doplňkové balení (50 kapslí, odstín A3 opákní, 10x aplikační koncovka)
Na objednávku 9 666 Kč 8 699 Kč
56818 RelyX™ Unicem Aplicap
Doplňkové balení (50 kapslí, odstín A2 univerzální, 10x aplikační koncovka)
Na objednávku 9 666 Kč 8 699 Kč
56819 RelyX™ Unicem Aplicap
Doplňkové balení (20 kapslí, odstín A1)
Na objednávku 4 161 Kč 3 745 Kč
56820 RelyX™ Unicem Aplicap
Doplňkové balení (20 kapslí, odstín bílý opákní)
Na objednávku 4 161 Kč 3 745 Kč
56830 RelyX™ Unicem Maxicap samoadhezivní univerzální pryskyřičný cement
Zaváděcí balení (20 kapslí, odstíny: 10x A2 univerzální, 6x A2 translucentní, 4x A3 opákní; aktivační kleště Maxicap, aplikační kleště Maxicap)
Na objednávku 9 440 Kč 8 496 Kč
56831 RelyX™ Unicem Maxicap
Doplňkové balení sortiment (20 kapslí, odstíny: 10x A2 univerzální, 6x A2 translucentní, 4x A3 opákní)
Na objednávku 8 162 Kč 7 345 Kč
56832 RelyX™ Unicem Maxicap
Doplňkové balení (20 kapslí, odstín translucentní)
Na objednávku 8 162 Kč 7 345 Kč
56833 RelyX™ Unicem Maxicap
Doplňkové balení (20 kapslí, odstín A3 opákní)
Na objednávku 8 162 Kč 7 345 Kč
56834 RelyX™ Unicem Maxicap
Doplňkové balení (20 kapslí, odstín A2 univerzální)
Na objednávku 8 162 Kč 7 345 Kč
77550 RelyX™ Unicem Aplicap
Aplikační koncovky 10 ks
skladem 558 Kč 502 Kč

© D-way CZ s r.o., 2014

Design & Code by LA TAUPE, s.r.o.