Protemp™ 4Materiál pro provizorní náhrady

Protemp™ 4Materiál pro provizorní náhrady

Jmenuji se Protemp™. Protemp 4.

ceny
Potřebujete poradit?
volejte +420 778 449 588

Provizorní zubní můstek

Dental Advisor

 

Materiál pro provizorní náhrady Protemp™ 4 – inovativní zdokonalení úspěšného výrobku

Materiál pro provizorní náhrady Protemp™ 4 představuje další milník společnosti 3M ESPE ve vývoji materiálů pro provizorní korunky a můstky. Využili jsme naše zkušenosti s nanotechnologiemi a vytvořili první bis-akrylický kompozit s novou generací vysoce kvalitního nanoplniva. Výsledkem je mimořádná pevnost, pohodlná manipulace a estetika.

 • Spolehlivé a pevné provizorní náhrady vhodné i pro dlouhodobá provizoria
 • Vynikající estetika, pohodlná aplikace a snadné odstraňování plaku
 • Rychlejší procedura a skvělé výsledky i bez leštění

„V současnosti testujeme materiál Protemp™ 4 a jsme z něj doslova nadšeni. Až dosud jsem používal materiál Snap. A to se vůbec nedá srovnat.“
Dr. Menrath - Německo

„Materiál lze snadno opravit, zvlášť proto, že je možné použít běžný zatékavý kompozit (např. Filtek™ Ultimate Flowable). Není už nutné skladovat speciální opravný materiál. Okraje mezi materiálem Protemp™ 4 a přidaným kompozitem jsou stěží viditelné.”
Dr. Vetter - Německo

Vlastnosti a výhody

Zvětšit Lidský zub

Lidský zub

Zvětšit Protemp™ 4

Protemp™ 4

Zdroj: Interní data 3M ESPE

Spolehlivé a pevné provizorní náhrady vhodné i pro dlouhodobá provizoria.

Pacienti neustále zkoušejí, co jejich provizorní náhrady vydrží. S materiálem Protemp™ 4 snížíte počet zlomených náhrad a opakované návštěvy pacientů.

Vynikající estetika, pohodlí a snadné odstraňování plaku

Vaši pacienti jistě ocení přirozený lesk, hladký povrch a celkové pohodlí provizorní náhrady vyrobené z materiálu Protemp™ 4.

Díky fluorescentním pigmentům vypadají provizorní náhrady z materiálu Protemp™ 4 krásně a přirozeně v různých světelných podmínkách. Při srovnání fluorescence materiálu Protemp™ 4 pod ultrafialovým světlem je patrné, že materiál vypadá téměř jako přirozený zub.

Jednodušší a rychlejší manipulace a zhotovení

S materiálem Protemp™ 4 bude zhotovení provizorií výhodnější a efektivnější, protože se snadno používá a šetří čas.

Indikace

Zhotovení provizorních

 • korunek
 • můstků
 • inlayí
 • onlayí
 • fazet
 • dlouhodobých provizorních náhrad

Dále jej lze použít jako podložkový materiál pod prefabrikované provizorní korunky z kompozitu (např. korunky Protemp™) a z kovu (např. korunky Iso-Form)

Technické údaje

Zvětšit Protemp™ 4 comparison

Zdroj: Interní data 3 ESPE – obrázky z Atomic Force mikroscopu (AFM) z výzkumné analytické laboratoře (CRAL) korporace 3M

Rychlejší procedura a skvělé výsledky i bez leštění

V porovnání s konkurenčními materiály na provizorní výplně má materiál Protemp™ 4 mnohem tenčí tzv. „smear layer”, která se snadno odstraňuje a tím snižuje pracovní čas.

Díky jedinečné nanotechnologii vyvinuté společností 3M ESPE je hladký povrch výplně zajištěn hned od začátku. Stačí přetřít etanolem a výsledkem je lesklý a hladký povrch, což opět urychluje celou proceduru, jelikož již není potřeba výplň dále leštit či glazovat.

Dlouhodobý provizorní můstek po 27 měsících

Úvod

Při zhotovování provizorních náhrad existuje mnoho problémů, kterým musí lékař čelit. Můžeme zmínit pevnost, barevnou stálost, zdraví dásně, užitkové vlastnosti a celkový komfort pacienta. Zvláště náročné mohou být rozsáhlé provizorní můstky. Obvykle jsou jako řešení v přechodné fázi léčby používána provizoria sestávající ze čtyř nebo více jednotek.

Popis

Provizorní materiál Protemp™ 4 (3M ESPE) je dvousložkový kompozitní materiál s novou generací plniv určený pro výrobu dočasných náhrad. Je indikován pro provizoria jedno- i více-členných korunek, můstků, implantátů, inlejí / onlejí a fazet, včetně dlouhodobých provizorních náhrad. Tento materiál má vysokou pevnost a estetiku.

Kazuistika

84 letá žena se dostavila s šestičlenným metalokeramickým můstkem, sahajícím od zubu 13 po zub 23. Zuby 13 a 23 sloužily pilíře, přičemž zub 13 vykazoval při klinickém vyšetření známky nadměrné viklavosti a těžkého zánětu gingivy. RTG snímky ukázaly potřebu endodontického ošetření obou pilířových zubů. Špatná prognóza pilířových zubů 13 a 23 vedla k nutnosti zahrnutí zubů 14 a 24 do protetické práce jako přídatných pilířů. Následně byly zuby 14 a 24 napreparovány pro zhotovení celokeramického můstku a byla zhotovena dočasná protetická práce z materiálu Protemp™ 4 (3M ESPE), odstín A2, která byla natmelena materiálem Durelon™ (3M ESPE).

Sledování pacientky

Jeden týden po nacementování osmičlenného provizorního můstku pacientka zavolala do ordinace s požadavkem ponechat si můstek na delší dobu, jelikož se jí líbil a byl velmi pohodlný. Kontrolní vyšetření pacientky bylo naplánováno po třech měsících. Při něm bylo zjištěno, že měkké tkáně byly zdravé a viklavost zubu 13 se značně snížila. Další kontrolní vyšetření po 6, 12 a 18 měsících tento nález potvrdila. Pacientka byla s můstkem tak spokojená, že nechtěla ani zkusit můstek definitivní. Po 24 měsících došlo k uvolnění můstku a bylo třeba jej znovu natmelit. Před opětovnou fixací můstku cementem FujiCem Automix (GC America) byly odstraněny drobné skvrny a můstek byl přeleštěn.

Kazuistika

I po 27 měsících (Obr. 1) byl můstek pevný a působil esteticky. Gingiva pacientky byla růžová a zdravá (Obr. 2). Přestože pacientka ve velkém množství pila kávu a čaj, došlo pouze k drobnému zabarvení dočasného můstku (Obr. 3). Navíc pacientka uváděla, že „neměla žádný problém“. Můstek byl „při dotyku jazykem hladký a jednoduše čistitelný“. Dále uvedla, že neměla žádné problémy při jídle ani při žvýkání (Obr. 4).

Obrázek 1

Obrázek 1: Osmičlenný můstek po 27 měsících

Obrázek 2

Obrázek 2: Gingiva v oblasti můstku

Obrázek 3

Obrázek 3: Podrobný pohled na můstek a měkké tkáně

Obrázek 4

Obrázek 4: Pohled na můstek z lingvální strany

Závěr

Provizorní materiál Protemp™ 4 (3M ESPE) vykazuje barevnou stálost, odolnost proti frakturám a je vhodným materiálem i pro dlouhodobá i rozsáhlá provizoria.

Poznámka autora: V červenci 2011 v rámci jednoleté klinické studie získal materiál Protemp™ 4 pět plusů a 96% klinické hodnocení.

Osmičlenný provizorní můstek zhotovený z materiálu Protemp™ 4 po 27 měsících

John Farah, D.D.S., PhD, Jennifer Ireland, B.S., R.D.A., C.D.A Enspire Dental, Ann Arbor, Michigan

Nahrazení nevyhovující metalokeramické korunky

Pacientka si stěžovala na neestetické provedení stávající metalokeramické korunky na pravém horním řezáku. Kovové okraje monochromatické korunky byly vidět kvůli ústupu dásní. Kromě toho okraje korunky prosakovaly, což vedlo ke kazivosti.

Léčebný plán: Byl stanoven léčebný plán, jehož cílem bylo nahrazení stávající metalokeramické korunky korunkou Lava™ Zirconia.

Obr. 1

Obr. 1: Pohled před zákrokem. Nevyhovující sólo korunka na zubu PH1 s odhalenými okraji.

Obr. 2

Obr. 2: Pohled před zákrokem. Stávající metalokeramická korunka je jednobarevná a její okraje jsou nevyhovující.

Obr. 3

Obr. 3: Hotová preparace zubu s pohledem na okraje a ustupující dáseň. Povšimněte si diskolorace zubu, způsobené prosakováním kolem okrajů korunky.

Obr. 4

Obr. 4: Kontrola okluze a závěrečné leštění.

Obr. 5

Obr. 5: Výsledný pohled na provizorní korunku Protemp™ 4

Dr. Rakesh Jivan, Royal Leamington Spa, Warwickshire, UK

Nahrazení porušených metalokeramických korunek ve frontálním úseku

Výchozí situace: Pacient s částečnou snímatelnou náhradou v horním úseku si nechtěl nechat zhotovit můstek. Na pravém horním řezáku a na levém horním řezáku se vyskytly recidivující kazy, a tak se pacient rozhodl pro nahrazení těchto dvou zubů celokeramickou korunkou.

Léčebný plán: Byl stanoven léčebný plán, jehož cílem bylo nahrazení stávajících metalokeramických korunek na zubech PH1 a LH1 celokeramickými korunkami.

Obr. 1

Obr. 1: Pohled před zákrokoem.

Obr. 2

Obr. 2: Původní stav: kazy na zubech PH1 a LH1 způsobené stávajícími porušenými korunkami.

Obr. 3

Obr. 3: Snímání otisku před preparací

Obr. 4

Obr. 4: Hotové preparace zubů PH1 a LH1 na celokeramické korunky.

Obr. 5

Obr. 5: Nanesení materiálu na provizorní náhrady Protemp™ 4 do otisku.

Obr. 6

Obr. 6: Materiál na provizorní náhrady Protemp™ 4 a otisky po vyjmutí z úst.

Obr. 7

Obr. 7: Použití lešticího disku Sof-Lex™ (3M ESPE) na odstranění přebytečného materiálu.

Obr. 8

Obr. 8: Použití lešticího disku Sof-Lex™ (3M ESPE) na zahlazení okrajů.

Obr. 9

Obr. 9: Vyplnění provizorních korunek provizorním cementem.

Obr. 10

Obr. 10: Usazení provizorních náhrad z materiálu Protemp™ 4.

Obr. 11

Obr. 11: Odstranění přebytečného cementu.

Obr. 12

Obr. 12: Jemné naleštění a intraorální úpravy.

Obr. 13

Obr. 13: Hotová provizorní náhrada Protemp™ 4.

Clinical case by Dr. Brent Fredrickson, St. Paul, Minnesota, USA

Pevnost materiálu Protemp™ 4 ve srovnání s jinými provizorními materiály

Zvětšit Pevnost materiálu

Obr. 1: Při měření pevnosti materiálu vykazoval Protemp™ 4 vyšší míru odolnosti proti lomu oproti ostatním testovaným materiálům

Zdroj: V. Babcic, R. Perry a G. Kugel, Tufts University, Boston, MA, U.S.A., AADR 2008, #0371

Materiál Protemp™ 4 je podle testu, který hodnotí odolnost pod in vivo tlakem, nejlepší ve své kategorii

Pevnost materiálu se může měřit jako energie, kterou materiál dokáže vstřebat, než se zlomí. Čím vyšší je tato hodnota, tím většímu tlaku je materiál schopen čelit. Ve srovnání s předními provizorními materiály (viz níže) vykazuje materiál Protemp™ 4 nejvyšší hodnoty pevnosti, což znamená, že má nejvyšší odolnost proti lomu.

Spolehlivé provizorní náhrady díky vynikající pevnosti

Zvětšit Pevnost materiálu / lomová houževnatost

Pevnost materiálu / lomová houževnatost
(odolnost materiálu proti lomu)

Zdroj: Interní údaje 3M ESPE

Testy in vitro dokazují, že je materiál Protemp™ 4 pevnější než všechny ostatní přední automaticky míchatelné provizorní materiály z bis-akrylátu.

Pacienti neustále zkoušejí, co jejich provizorní náhrady vydrží. S materiálem Protemp™ 4 snížíte počet zlomených náhrad a opakované návštěvy pacientů.

 • Velká odolnost proti lomu a s ní spojená nízká pravděpodobnost rozbitých náhrad oproti jiným automaticky míchatelným provizorním materiálům z bis-akrylátu
 • Vynikající mechanická pevnost a pevnost v tlaku
 • Vhodný i pro dlouhodobá provizoria

Odolnost versus diskolorace

Zvětšit Protemp™ 4 comparison

Zdroj: Interní údaje 3M ESPE

Důsledkem vylepšené kvality nepodléhá povrch materiálu Protemp™ 4 nežádoucímu zbarvení a ponechává si původní odstín lépe, než je tomu u jiných materiálů.

Provizorní můstek zhotovený z materiálu Protemp™ 4 prokazuje i po 3denním ponoření do kávy o teplotě 36°C nejmenší zbarvení.

Odstranění plaku

Díky hladkému povrchu materiálu Protemp 4 jsou tyto provizorní náhrady pro pacienty mnohem pohodlnější.

Kvalitní povrch dále přispívá k tomu, že se z materiálu Protemp 4 jednoduše odstraňuje plak, jak dokazuje pokus in vitro provedený společností 3M ESPE.

Během tohoto pokusu byl materiál Protemp 4 po dobu 48 hodin inkubován v lidských slinách, aby se vytvořila vrstva plaku, a poté během 5 vteřin očištěn zubní pastou (Aronal®) a elektrickým zubním kartáčkem (Oral-B® Professional Care® 5000).

Obj.číslo Název Dostupnost Běžná cena Vaše cena s DPH Množství Objednat
46953 Protemp™ 4
Zaváděcí balení (1x kartuše à 50 ml, odstín A2, 16x Garant míchací kanyla modrá, 1x Garant Dispenser 10:1)
Na objednávku 5 153 Kč 4 638 Kč
46959 Protemp™ 4
Doplňkové balení (1x kartuše à 50 ml, odstín bleach, 16x Garant míchací kanyla modrá)
Na objednávku 3 294 Kč 2 964 Kč
46954 Protemp™ 4
Doplňkové balení (1x kartuše à 50 ml, odstín A1, 16x Garant míchací kanyla modrá)
Na objednávku 3 294 Kč 2 964 Kč
46956 Protemp™ 4
Doplňkové balení (1x kartuše à 50 ml, odstín A2, 16x Garant míchací kanyla modrá)
skladem 3 294 Kč 2 964 Kč
46957 Protemp™ 4
Doplňkové balení (1x kartuše à 50 ml, odstín A3, 16x Garant míchací kanyla modrá)
Na objednávku 3 294 Kč 2 964 Kč
46972 Protemp™ 4
Doplňkové balení (1x kartuše à 50 ml, odstín A3.5, 16x Garant míchací kanyla modrá)
skladem 3 294 Kč 2 964 Kč
46960 Protemp™ 4
Doplňkové balení (1x kartuše à 50 ml, odstín B3, 16x Garant míchací kanyla modrá)
Na objednávku 3 294 Kč 2 964 Kč
71453 Garant míchací kanyly modré. 50 ks Na objednávku 1 649 Kč 1 484 Kč
77581 Garant dispenzer 4:1/10:1 Na objednávku 3 151 Kč 2 836 Kč

© D-way CZ s r.o., 2014

Design & Code by LA TAUPE, s.r.o.