Protemp™ Crown Materiál pro provizorní korunky

Protemp™ Crown Materiál pro provizorní korunky

Vypadají důmyslně – a skutečně takové jsou!

ceny
Potřebujete poradit?
volejte +420 778 449 588

Provizorní zubní korunky

Dental Advisor - Top innovative product

Provizorní korunky Protemp™ Crown od 3M ESPE jsou první jednočlenné, tvarovatelné, světlem tuhnoucí korunky z kompozitu.

Díky svému přetvarovanému tvaru, přesnosti dosazení a mimořádné pevnosti jsou korunky Protemp™ Crown ideálním řešením pro jednočlenné provizorní náhrady v posteriorním úseku v případech, kdy není možné vyrobit matrici.

  • Vynikající pevnost – i u dlouhodobých provizorních náhrad
  • Jedinečné řešení – pro implantáty a digitální postupy
  • Jednoduché – nepotřebujete matrici

„Zhotovení provizorních náhrad je nyní ještě výhodnější, protože odpadá nutnost pořizovat otisky. Tato nová, revoluční procedura je jednoduchá a rychlá; s výslednými provizorními náhradami, které skvěle padnou, nedráždí okolní tkáně, nevypadávají a mají dobrý vliv na okluzi. Zkrátka další trumf 3M ESPE!“

Joseph A. Blaes, DDS

Vlastnosti a výhody

Jedinečné řešení provizorních náhrad!

Vynikající pevnost – i u dlouhodobých provizorních náhrad
Testy prokázaly vysokou pevnost v tlaku, v tahu a v ohybu a vysokou odolnost.

Jedinecné rešení – pro implantáty a digitální postupy
Jelikož otisky ani matrice nejsou nutné, korunky Protemp™ Crown jsou skvělým řešením na abutmenty implantátů. Při práci s digitálními snímacími systémy, jako je skener Lava™ C.O.S. od 3M ESPE, lze korunky Protemp™ Crown použít pro vymodelování puvodní struktury zubu.

Jednoduché – nepotrebujete matrici
Otisky ani matrice nejsou nutné. Ani žádné přístroje či míchací koncovky. Dostupné v jednom odstínu a devíti předtvarovaných velikostech. Stačí vybrat odpovídající velikost a adaptovat korunku v prostředí úst. Poté jen vytvrďte, přeleštěte a cementujte.

Indikace

  • Jednočlenné náhrady v posteriorním úseku
  • Dlouhodobé provizorní náhrady
  • Provizorní korunky na abutmenty implantátů
  • Digitální snímání otisků

Technické údaje

Zvětšit Odolnost proti frakturám zkoumaná pomocí krátké tyce (short rod)

Odolnosti proti frakturám pomocí krátké tyče (short rod) přispívá k odolnosti provizorních náhrad. Měří se jím energie potřebná k tomu, aby se v materiálu vytvořila prasklina.

Zdroj: DeLong, University of Minnesota, MDRCBB.

Vynikající pevnost – i u dlouhodobých provizorních náhrad

Korunky Protemp™ Crown se vyznačují neuvěřitelnou celkovou mechanickou pevností. Testy prokazují vysokou pevnost v tlaku, v tahu a v ohybu a také vysokou odolnost.

Data z klinických případů ukazují, že korunky Protemp™ Crown dosahují dobrých výsledků v ústech po dobu až jednoho roku, a jsou tedy vhodné i jako dlouhodobá provizoria.

Studie hodnotící chování korunek zjistila, že kvalita okrajů, proximální kontakty, hrubost povrchu a okluzní abraze byly přijatelné jak po šesti měsících, tak po jednom roce.

Zdroj: Temporary Crown Clinical Performance in a Practice-based Research Network (PROH), IADR Abstracts (2008) # 2348
T. J. Hilton, J. L.Ferracane, C. Barnes, Oregon Health and Science University, Portand, OR, USA a R. C. Randall, 3M ESPE Dental Products, St. Paul, MN, USA

Okamžitá náhrada zlomeného premoláru

Původní stav: Kořenový kanálek zlomeného zubu č. 21. Pacient se špatným zdraví zubu vyžadoval pohotovostní ošetření.

Léčebný plán: použití čepu, dostavba pilíře a korunka Protemp™ Crown

Obrázek 1

Obrázek 1: Původní stav: Kořenový kanálek zlomeného zubu 21

Obrázek 2

Obrázek 2: Rozšíření a vytvarování kanálku vrtáčkem

Obrázek 3

Obrázek 3: Nanesení samoadhezivního univerzálního pryskyřičného cementu RelyX™ Unicem do kanálku

Obrázek 4

Obrázek 4: Umístění odpovídajícího čepu RelyX™ Fiber Post do kanálku a vytvrzení cementu

Obrázek 5

Obrázek 5: Dostavba jádra dokončena pomocí materiálu na přímé výplně

Obrázek 6

Obrázek 6: Umístění korunky Protemp™ Crown na preparaci a úprava

Obrázek 7

Obrázek 7: Krátké vytvrzení bukální strany

Obrázek 8

Obrázek 8: Podložení korunky zatékavým kompozitem Filtek™ Ultimate Flowable

Obrázek 9

Obrázek 9: Kontrola okluze po dosazení korunky

Obrázek 10

Obrázek 10: Dosazení provizorní korunky Protemp™ Crown. Materiál s naneseným dočasným cementem

Klinický případ 2: Okamžitá náhrada zlomeného premoláru
Klinický případ Dr. Christophera D. Ramseye, Jupiter, Florida

Použití korunky Protemp™ Crown na implantát

Původní stav: Pacient s abutmentem implantátu umístěným stomatochirurgem. Období hojení a vrůstu implantátu do kosti již skončilo.

Léčebný plán: Abutment implantátu byl zakryt umělohmotnou čepičkou. Poté byla čepička sejmuta a její povrch zdrsněn kartáčkem kvůli retenci a nasazena zpět na abutment. Upravená korunka Protemp™ Crown byla nasazena na čepičku, krátce osvícena a poté znovu sejmuta. Do korunky byl nanesen zatékavý kompozit Filtek™ Ultimate Flowable a korunka byla opět umístěna na uzávěr, po 10 vteřinovém vytvrzení byla spolu s čepičkou vyjmuta z úst a zcela vytvrzena. Do plastové čepičky byl aplikován provizorní cement a korunka finálně umístěna na abutment.

Obrázek 1

Obrázek 1: Abutment s bílou čepičkou na zubu 36

Obrázek 2

Obrázek 2: Abutment implantátu bez čepičky

Obrázek 3

Obrázek 3: Detailní záběr na čepičku

Obrázek 4

Obrázek 4: Povrch čepičky zdrsněný kartáčkem

Obrázek 5

Obrázek 5: Upravená korunka Protemp™ Crown umístěná na abutment

Obrázek 6

Obrázek 6: Do korunky byl nanesen zatékavý nanokompozit Filtek™ Ultimate Flowable

Obrázek 7

Obrázek 7: Korunka je poté umístěna na čepičku na abutmentu. Vytvrzení světlem po dobu 10 vteřin

Obrázek 8

Obrázek 8: Korunka Protemp™ Crown s čepičkou. Vytvrzení mimo ústní dutinu po dobu 50 vteřin

Obrázek 9

Obrázek 9: Korunka Protemp™ Crown po závěrečném vytvrzení a zarovnání okrajů

Obrázek 10

Obrázek 10: Korunka Protemp™ Crown finálně usazená na abutment

Klinický případ Dr. Jefferyho Dalina, St. Louis, Missouri

Vysoká odolnost korunek Protemp™ Crown proti opotřebení

Hodnoty opotřebení korunek Protemp™ Crown jsou nejnižší v porovnání s ostatními testovanými provizorními materiály. Dosažené hodnoty jsou podobné jako u kompozitních materiálů pro trvalé náhrady.

Opotřebení provizorních korunek a materiálů pro fixní náhrady.

Připravili: C. J. Kleverlaan, A. Werner, A. J. De Gee, and A. J. Feilzer, ACTA, Universiteit van Amsterdam and Vrije Universiteit, Nizozemí

Cíl studie:
Zjistit hodnotu opotřebení nových předtvarovaných jednočlenných kompozitních korunek Protemp™ Crown pomocí třísložkového testu opotřebení in vitro a porovnat ji s dalšími čtyřmi materiály pro provizorní korunky.

Výsledky studie:
Hodnoty opotřebení korunek Protemp™ Crown byly výrazně nižší v porovnání s ostatními testovanými materiály pro provizorní korunky a můstky. Dosažené hodnoty byly podobné kompozitním materiálům pro trvalé náhrady.

Opotřebení v µm/200 000 cyklů určené pomocí zkušebního přístroje ACTA při antagonistickém zatížení 15 N.

Stáří Protemp™ Crown Luxatemp™ Integrity™ Structur Premium Trim™ II
1 den 84 (7) 135 (3) 129 (7) 128 (5) 237 (6)
4 dny 76 (3) 116 (2) 112 (5) 105 (2) 232 (5)
1 týden 68 (3) 113 (2) 110 (3) 92 (1) 204 (13)
4 týdnů 67 (5) 111 (6) 111 (6) 90 (4) 198 (6)
8 týdnů 6 (3) 108 (6) 103 (4) 97 (4) 158 (10)

Materiály poskytlo pracoviště 3M Deutschland GmbH, Seefeld, Německo

Vědecká fakta o korunkách Protemp™ Crown a jejich využití jako dlouhodobých provizorních náhrad

Zvětšit Korunka Protemp™ Crown

Korunka Protemp™ Crown

Během dvouleté simulace in vitro prokázal materiál Protemp™ Crown nízkou abrazi, nejvyšší odolnost proti frakturám a vysokou míru životnosti, tudíž jej lze doporučit na dlouhodobé provizorní náhrady.

Odolnost proti frakturám, opotřebení a okrajový uzávěr provizorních korunek z kompozitu.

Pripravili: M. Rosentritt, R. Lang, and G. Handel, University of Regensberg, Germany

Obj.číslo Název Dostupnost Cena s DPH Množství Objednat
50600 Protemp™ Crown
Zaváděcí balení (42x korunka – sortiment: 6x horní molar velký, 6x horní molar malý, 6x dolní molar velký, 6x dolní molar malý, 4x horní premolar velký, 4x horní premolar malý, 4x dolní premolar, 3x špičák velký,
Na objednávku 10 573 Kč
50600TK Protemp™ Crown
Zkušební balení (16x korunka - sortiment 3x horní molar velký, 3x horní molar malý, 2x dolní molar velký, 2x dolní molar malý, 2x horní premolar velký, 2x horní premolar malý, 2x dolní premolar, příslušenství)
Na objednávku 4 790 Kč
50610 Protemp™ Crown
Doplňkové balení (5x molar horní velký)
Na objednávku 1 373 Kč
50611 Protemp™ Crown
Doplňkové balení (5x molar horní malý)
Na objednávku 1 373 Kč
50612 Protemp™ Crown
Doplňkové balení (5x molar dolní velký)
Na objednávku 1 373 Kč
50613 Protemp™ Crown
Doplňkové balení (5x molar dolní malý)
Na objednávku 1 373 Kč
50614 Protemp™ Crown
Doplňkové balení (5x premolar horní velký)
Na objednávku 1 373 Kč
50615 Protemp™ Crown
Doplňkové balení (5x premolar horní malý)
Na objednávku 1 373 Kč
50616 Protemp™ Crown
Doplňkové balení (5x premolar dolní)
Na objednávku 1 373 Kč
50617 Protemp™ Crown
Doplňkové balení (5x špicák velký)
Na objednávku 1 373 Kč
50618 Protemp™ Crown
Doplňkové balení (5x špicák malý)
Na objednávku 1 373 Kč

© D-way CZ s r.o., 2014

Design & Code by LA TAUPE, s.r.o.